Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Gentofte Kommune   Prøve udtaget: 8/15/2023 10:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CA-23070170-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81280546 Ja
Arsen (As) 835-2023-81280546 1.6 µg/l
Arsen (As) 835-2023-81280546 2 µg/l
Barium (Ba) 835-2023-81280546 16 µg/l
Barium (Ba) 835-2023-81280546 16 µg/l
Bly (Pb) 835-2023-81280546 < 0,2 µg/l
Bly (Pb) 835-2023-81280546 < 0,2 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2023-81280546 < 0,2 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2023-81280546 < 0,2 µg/l
Chrom (Cr) 835-2023-81280546 < 1 µg/l
Chrom (Cr) 835-2023-81280546 < 1 µg/l
Kobber (Cu) 835-2023-81280546 < 0,5 µg/l
Kobber (Cu) 835-2023-81280546 < 3 µg/l
Kompasretning 835-2023-81280546 S
Kviksølv (Hg) 835-2023-81280546 < 0,05 µg/l
Kviksølv (Hg), filtreret 835-2023-81280546 < 0,05 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2023-81280546 < 2 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2023-81280546 < 2 µg/l
Vanadium (V) 835-2023-81280546 < 2 µg/l
Vanadium (V) 835-2023-81280546 < 1 µg/l
Zink (Zn) 835-2023-81280546 < 2 µg/l
Zink (Zn) 835-2023-81280546 < 2 µg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)